Sirküler: 2018/16                                                                  03.01.2018 

 

 *KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

 

31 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.  

A- Eğitimde Fırsatları Artırma ve teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarının KDV’den İstisnasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. 

Buna göre 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları (proje kapsamındaki bileşenlerden olması şartıyla) KDV’den istisna olacaktır. İstisna kapsamında teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler mahsuben veya nakden iade edilecektir.

Bu istisnadan kaynaklanan mahsuben ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri, tebliğde belirlenen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Nakten iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Düzenleme 31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B-Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerden Olan Telefon Kartı ve Jeton Teslimine İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılarak Bu Teslimin Adı “Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri” Olarak Değiştirilmiştir.

Buna göre mobil elektronik haberleşeme işletmeleri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemek için yapılan satışlarda dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi sağlanmıştır. Telefon Kartı ve Jeton Satışları ifadeleri Tebliğ metninden çıkartılmıştır. 

Düzenleme 01.01.2018 tarihide yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST