Sirküler: 2018/22                                                                 05.01.2018 

 

 *Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları.

 

VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI:

 

1.      Yurt İçi Gündelik Tutarları:

31 Aralık 2017 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli H Cetveline göre Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek yurtiçi gündelik tutarları belirlenmektedir.

Buna göre, özel sektör firmaları tarafından personelin 2018 yılında yaptığı yurtiçi seyahatleri nedeniyle ödenecek harcırah tutarının 61,50 TL’si Gelir Vergisinden (GVK24/2) istisna olacaktır.  Bu tutarı aşan ödemeler net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulacaktır.

 

2.      Yurtdışı Ülkelere Ve KKTC’ye Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelikler:

20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve yurtdışındaki ülkelere işle ilgili olarak yapılacak seyahatlerde verilecek gündelik miktarları 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmişti. 2018 yılı için söz konusu gündelik tutarlarını yeniden belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır.

Buna göre; 2018 yılı için Gelir Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin “2” nci fıkrasına göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelikler;

- K.K.T.C.’ne yapılacak seyahatlerde 150,60 TL,

-Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise aşağıda yer alan cetveldeki tutarlar esas alınacaktır.

 

Yurtdışı Harcırahların Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel:

ÜLKELER

PARA BİRİMİ

ESAS ALINACAK GÜNDELİK TUTARI

A.B.D.

ABD Doları

182

Almanya

Euro

164

Avusturalya

Avust.Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danim.Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

Sterlin

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

S.Arabistan

Suudi A.Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler

ABD Doları

157

  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.

 

  • Yurtdışı seyahatlerde gündelik tutar; yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenebilecektir.

 

  • Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli cetveldeki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST