Sirküler: 2018/23                                                                  08.01.2018 

 

 *E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.  

 

E-BEYANNAME UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK DUYURULARI YAYIMLANDI.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

ÖTV3-B Beyanname Değişikliği Duyurusu:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin B Cetveline eklenen yeni GTİP (Makaron) nedeniyle ÖTV3-B beyannamesinde yapılan değişiklik yapılmıştır.

 

 ÖTV3-C Beyanname Değişikliği Duyurusu:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin A Cetveline eklenen yeni GTİP’ler nedeniyle ÖTV3-C beyannamesinde yapılan değişiklik yapılmıştır.

 

(Gmsi+Ücret+Dki+Msi) Kıst Dönem Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Alınmaya Başlanması Hakkında Duyuru;

Vefat eden mükelleflere ait bugüne kadar elektronik ortamda verilemeyen "ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül eden (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ), kıst dönem beyannameleri” Beyanname Düzenleme Programı (BDP) üzerinden elektronik ortamda 27.12.2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

Ayrıca uygulamaya açılan programda 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi gazete ’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 10’ uncu maddesi hükmü gereği götürü gider indirim oranı %15 olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

 

Kesinti Sorgulama Hakkında Duyuru;

Mükelleflerin “Bankalar veya ikinci kişiler tarafından” yapılan (Ücretten kesilen vergiler hariç) kesintilerini, Vergi Dairelerinden aldıkları kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile (https://intvrg.gib.gov.tr) internet adresinden İnternet Vergi Dairesi / Mükellef İşlemleri / Kesinti Sorgulama adımlarından erişim sağlayarak kontrol etme imkanı tanınmıştır.

 

  

Aynı zamanda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları, kendilerine ait ve Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi yaptıkları mükelleflerinin kesinti bilgilerini görüntüleme ve sorgulama yapmalarına da imkan tanınmıştır.

 

  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST