Sirküler: 2018/24                                                                 08.01.2018 

 

 * Taşeron İşverenlerin 2017 Aralık Ayına Ait Bildirgelerini SGK'ya Erken Vermeleri Gerekmektedir.

 

TAŞERON İŞVERENLERİN 2017 ARALIK AYINA AİT BİLDİRGELERİNİ SGK'YA ERKEN VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

SGK tarafından 30.12.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak SGK’ya bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçişlerindeki iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin, zamanında doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen, söz konusu sigortalılara ilişkin 2017 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt işverenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

  Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST