Sirküler: 2018/26                                                                 23.01.2018 

 

 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler 20.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

            1. Kararın “ Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17. maddesinin (a) bendinde yapılan düzenleme ile “Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar” da öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

17. madde (a) Bendi Eski Hali

17. madde (a) Bendi Yeni Hali

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

 

2. Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ye alan 4. Ve 5. Bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların 6. Bölgede uygulanan desteklerden yaralanması için aranan “bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım”  olması şartı kaldırılmıştır. 

 

18. madde 4. Fıkra Eski Hali

18. madde 4. Fıkra Yeni Hali

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

(4)Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve süre sürelerde yararlanır.

 

3. Kararın “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı EK-2/B tablosunun İstanbul ili satırına 37 nolu sektör numarası (37.Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı) eklenmiştir. Buna göre İstanbul’da yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanacaktır.

4. Kararın “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı EK-2/B tablosunun 2 nolu dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4 ve 6 numaralı dipnot ile 10 numaralı dipnotun (ç) bendi değiştirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan dipnot:

“2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.”

Değiştirilen dipnotlar:

4 Nolu Dipnot Eski Hali

4 Nolu Dipnot Yeni Hali

4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir

4- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırmlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir

6 Nolu Dipnot Eski Hali

6 Nolu Dipnot Yeni Hali

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

10 Nolu Dipnotun (ç) Bendi Eski Hali

10 Nolu Dipnotun (ç) Bendi Yeni Hali

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

            5. Kararın “BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR” Ek-3 sayılı ekinin 3 nolu sırası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Ek-3’ün 3 Nolu Sırası Eski Hali

Ek-3’ün 3 Nolu Sırası yeni hali

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havaalanı Yatırımları

200 (milyon TL)

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

200 (milyon TL)

 

 

 

 

 

 

   Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST