Sirküler: 2018/30                                                                    30.01.2018 

 

 *e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.  

 

E-DEFTER DURUM RAPORU HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda; vergi inceleme birimleri tarafından e-defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı e-defterlerin "Durum Raporu"nda hataların alındığı, bu hatalarında da incelenen defterlerinde yasal olup olmadığı değerlendirmelerine sebep olduğu belirtilmiştir.

Bu sebeple beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili e-defterlerin, mutlaka GİB tarafından yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi; e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

 

Söz konusu duyuru aşağıda yer almaktadır.

  

 

  Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST

 

 

 

 

ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!

               

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan,

Denetim/İnceleme birimleri tarafından e-Defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı eDefterlerin; "Durum Raporu"nda; GİB onaylı beratı bulunamadı, xml bulunamadı, imzası geçersiz, xml şemadan ve şematrondan geçemedi, şeklinde hatalar alındığı anlaşılmış olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında, oluşturulan e-Defterler Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine yüklenmemekte, söz konusu defterlerin muhafaza ve ibraz ödevi mükellef tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hataların alınması halinde söz konusu e-Defterin akıbetine (Uyumlu yazılımcı veya mükellef kaynaklı hata veya müdahaleler dolayısıyla söz konusu defterin yasal olup olmadığı) ilişkin değerlendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmakta; bu durum işlem süreçlerinin uzamasına, mükellef nezdinde mağduriyetlere, İnceleme/Denetim safhasında ise güçlük ve aksaklıklara neden olmaktadır.

Bu itibarla, gerek mükellefler gerekse Uyumlu Yazılımcılar nezdinde mağduriyetlerin yaşanmaması adına; beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili eDefterlerin, mutlaka Başkanlığımızca yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi; e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.