Sirküler: 2018/34                                                                 05.02.2018 

 

 *Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Denizaltı Karayolu Tünellerinin Geçiş Ücretlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi.

 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILAN DENİZALTI KARAYOLU TÜNELLERİNİN GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE KDV ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ.

 

03.02.2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2018/11333 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ” uyarınca; 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri %8 oranında KDV’ye tabi iken, aynı kanun gereğince yaptırılan denizaltı karayolu tünellerinin  geçiş ücretleri de 03.02.2018tarihinden itibaren %8 oranında KDV’ye tabi olmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİMETLER” bölümüne aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

Eski Hali

Yeni Hali

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri

30- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretleri

Söz konusu karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

  

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla…

 

TRUST