Sirküler: 2018/41                                                                   02.05.2018 

 

 *   Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı. 

 

DÖVİZ VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ TUTARI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALAR İÇİN SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ (SRVTS)'NE KAYIT VE BİLGİ GİRİŞİNDE SÜRESİ UZATILDI. 

 

Yurt İçinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmalar için; Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne kayıt ve bilgi girişinin süresi 01.01.2018-31.03.2018 dönemi için 18.05.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST