Sirküler: 2018/42                                                                03.05.2018 

 

 *  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU.

 

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 30.04.2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur.

Teklifte Yer Alan Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler;

 • Maliye Bakanlığı,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun Teklifinde;

 • Kesinleşmiş Alacaklara,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara,
 • İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemlere,
 • Matrah ve Vergi Artırımına,
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine,
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına
 • İmar Barışına ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

 

TRUST