Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Yazar Gösterim
1 2012 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Zuhal Yıldırım 2641
2 Yeni Asgari Ücret Belirlendi!! Zuhal Yıldırım 2060
3 2012 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu Zuhal Yıldırım 1898
4 Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV İndirimi Zuhal Yıldırım 2375
5 Merkez Bankasınca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi Zuhal Yıldırım 1813
6 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Zuhal Yıldırım 2588
7 2012 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri Belli Oldu Zuhal Yıldırım 2018
8 2012 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve istisna Tutarları Zuhal Yıldırım 1987
9 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Oran ve Tutarlar Zuhal Yıldırım 2026
10 Gelir Vergisi Uygulamasında 2012 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Zuhal Yıldırım 2473
11 Yasal Defterlerin Elektronik ortamda Tutulabilmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2105
12 2010 Yılı İndirimli Orana Tabi Teslimlere Ait İade Taleplerinizi 26 Aralık 2011 Tarihine Kadar Beyan Etmeyi Unutmayınız! Zuhal Yıldırım 1696
13 2012 Yılı Defterlerinizin Tasdikini Unutmayınız !! Zuhal Yıldırım 1976
14 Bulgur, Küçük ve Büyükbaş Hayvan Etleri İle Canlı Kümes Zuhal Yıldırım 2733
15 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi Zuhal Yıldırım 2094
16 Taşıtlara Ait ÖTV Beyanı Elektronik Ortamda Olacak! Zuhal Yıldırım 1578
17 Sigarada ÖTV İndirimi! Zuhal Yıldırım 2108
18 ÖTV ve KKDF Oranların da Artırım! Zuhal Yıldırım 1973
19 ÖTV İadelerine Yönelik Tebliğ Yayınlandı! Zuhal Yıldırım 3793
20 ÖTV Tebliği Yayınlandı! Zuhal Yıldırım 2357
21 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı Zuhal Yıldırım 1853
22 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Zuhal Yıldırım 1934
23 Tevkifatlı Satışlar ve İhraç Kayıtlı Satışlardan Dolayı Oluşan İadelerin Listeleri İnternet Ortamında Bildirilecek Zuhal Yıldırım 2403
24 İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2664
25 Mali Tatil Başladı! Zuhal Yıldırım 2473
26 Vergi Borçlularının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Tebliği Zuhal Yıldırım 2144
27 Tahvillerde Ve Varlık Kiralama Şirketlerinin Sertifikalarında Stopaj Ve BSMV Oran Değişikliği Yapıldı Zuhal Yıldırım 2406
28 Vergi Levhalarını Almak İçin 30 Haziran Son Gün! Zuhal Yıldırım 1958
29 Aile Hekimlerine Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılmayacak! Zuhal Yıldırım 1938
30 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Zuhal Yıldırım 2365
31 6111 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Stok beyanı İçin Ödene KDV İade Alınabilecek Zuhal Yıldırım 2599
32 Vergi Levhası Asma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı Zuhal Yıldırım 1591
33 Af Kanununa Başvuru Süresi Uzatıldı! Zuhal Yıldırım 3184
34 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Zuhal Yıldırım 2180
35 6111 Sayılı Af Kanunu İle İlgili 3 No.lu İç Genelge Zuhal Yıldırım 3429
36 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki KDV Artırımında Özellik Arzeden Konulara İlişkin 4 No.lu İç Genelge Zuhal Yıldırım 2814
37 Özel Esaslar Kapsamında İşlem Gören Mükelleflerin 6111 Sayılı Kanundan Yararlanma Esaslarına İlişkin 115 No.lu KDV Tebliğ Zuhal Yıldırım 2952
38 KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili GİB Duyurusu Zuhal Yıldırım 1914
39 SGK Aylık Bildirgesini Asma Zorunluluğu Kaldırıldı Zuhal Yıldırım 5651
40 Teşvik Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı Zuhal Yıldırım 1765
41 Kesin Kabulden Sonra Düzenlenen Hakedişlerden Tevkifat Yapılmayacak Zuhal Yıldırım 4255
42 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Zuhal Yıldırım 3019
43 5811 Sayılı Bazı Varlıların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun’un Uygulama Tebliği Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2617
44 Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2230
45 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarına ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2731
46 Libya'da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Sirküler Zuhal Yıldırım 2150
47 SGK BÜNYESİNDE 6111 SAYILI ( TORBA KANUN ) KANUNA GÖRE YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR Zuhal Yıldırım 6563
48 ÖTV Listelerinde Değişiklik! Zuhal Yıldırım 2062
49 Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret Gelirlerinin Beyanı Hakkında Sirküler Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2757
50 6111 Sayılı Af Kanunu Yürürlüğe Girdi Zuhal Yıldırım 3446
51 Beyannamelerin İnternet Ortamında Verilmesiyle İlgili 405 No.lu VUK Tebliği Zuhal Yıldırım 3106
52 Vergi ve Sigorta Prim Affı Yasalaştı Zuhal Yıldırım 2267
53 Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 1983
54 Borçlar Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2402
55 ÖTV Beyanname Ve Bildirimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 No.lu Genel Tebliği Zuhal Yıldırım 2932
56 Yılsonu değerlemelerinde Kullanılacak Döviz kurlarıyla İlgili VUK Tebliği Zuhal Yıldırım 3278
57 Artık Mizanlarda Maliyeye Verilecek! Zuhal Yıldırım 2217
58 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1’nci Taksidini Ödemeyi Unutmayınız!!! Zuhal Yıldırım 1962
59 Af Kanunu (Torba Kanun) Plan Ve Bütçe Komisyonundan Geçti Zuhal Yıldırım 2330
60 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi Zuhal Yıldırım 2274
61 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2377