Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Yazar Gösterim
1 2012 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Zuhal Yıldırım 2844
2 Yeni Asgari Ücret Belirlendi!! Zuhal Yıldırım 2223
3 2012 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu Zuhal Yıldırım 2073
4 Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV İndirimi Zuhal Yıldırım 2548
5 Merkez Bankasınca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi Zuhal Yıldırım 1991
6 2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Zuhal Yıldırım 2777
7 2012 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri Belli Oldu Zuhal Yıldırım 2185
8 2012 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve istisna Tutarları Zuhal Yıldırım 2148
9 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Oran ve Tutarlar Zuhal Yıldırım 2188
10 Gelir Vergisi Uygulamasında 2012 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Zuhal Yıldırım 2635
11 Yasal Defterlerin Elektronik ortamda Tutulabilmesine Dair Genel Tebliğ Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2271
12 2010 Yılı İndirimli Orana Tabi Teslimlere Ait İade Taleplerinizi 26 Aralık 2011 Tarihine Kadar Beyan Etmeyi Unutmayınız! Zuhal Yıldırım 1854
13 2012 Yılı Defterlerinizin Tasdikini Unutmayınız !! Zuhal Yıldırım 2136
14 Bulgur, Küçük ve Büyükbaş Hayvan Etleri İle Canlı Kümes Zuhal Yıldırım 2909
15 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi Zuhal Yıldırım 2258
16 Taşıtlara Ait ÖTV Beyanı Elektronik Ortamda Olacak! Zuhal Yıldırım 1733
17 Sigarada ÖTV İndirimi! Zuhal Yıldırım 2263
18 ÖTV ve KKDF Oranların da Artırım! Zuhal Yıldırım 2133
19 ÖTV İadelerine Yönelik Tebliğ Yayınlandı! Zuhal Yıldırım 3985
20 ÖTV Tebliği Yayınlandı! Zuhal Yıldırım 2520
21 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2028
22 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Zuhal Yıldırım 2088
23 Tevkifatlı Satışlar ve İhraç Kayıtlı Satışlardan Dolayı Oluşan İadelerin Listeleri İnternet Ortamında Bildirilecek Zuhal Yıldırım 2562
24 İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2818
25 Mali Tatil Başladı! Zuhal Yıldırım 2642
26 Vergi Borçlularının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Tebliği Zuhal Yıldırım 2297
27 Tahvillerde Ve Varlık Kiralama Şirketlerinin Sertifikalarında Stopaj Ve BSMV Oran Değişikliği Yapıldı Zuhal Yıldırım 2552
28 Vergi Levhalarını Almak İçin 30 Haziran Son Gün! Zuhal Yıldırım 2123
29 Aile Hekimlerine Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılmayacak! Zuhal Yıldırım 2097
30 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Zuhal Yıldırım 2529
31 6111 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Stok beyanı İçin Ödene KDV İade Alınabilecek Zuhal Yıldırım 2784
32 Vergi Levhası Asma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı Zuhal Yıldırım 1753
33 Af Kanununa Başvuru Süresi Uzatıldı! Zuhal Yıldırım 3342
34 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Zuhal Yıldırım 2347
35 6111 Sayılı Af Kanunu İle İlgili 3 No.lu İç Genelge Zuhal Yıldırım 3592
36 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki KDV Artırımında Özellik Arzeden Konulara İlişkin 4 No.lu İç Genelge Zuhal Yıldırım 3003
37 Özel Esaslar Kapsamında İşlem Gören Mükelleflerin 6111 Sayılı Kanundan Yararlanma Esaslarına İlişkin 115 No.lu KDV Tebliğ Zuhal Yıldırım 3117
38 KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili GİB Duyurusu Zuhal Yıldırım 2069
39 SGK Aylık Bildirgesini Asma Zorunluluğu Kaldırıldı Zuhal Yıldırım 5972
40 Teşvik Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı Zuhal Yıldırım 1924
41 Kesin Kabulden Sonra Düzenlenen Hakedişlerden Tevkifat Yapılmayacak Zuhal Yıldırım 4405
42 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Zuhal Yıldırım 3203
43 5811 Sayılı Bazı Varlıların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun’un Uygulama Tebliği Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2785
44 Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2385
45 6111 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarına ilişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2907
46 Libya'da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Sirküler Zuhal Yıldırım 2319
47 SGK BÜNYESİNDE 6111 SAYILI ( TORBA KANUN ) KANUNA GÖRE YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR Zuhal Yıldırım 6752
48 ÖTV Listelerinde Değişiklik! Zuhal Yıldırım 2223
49 Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret Gelirlerinin Beyanı Hakkında Sirküler Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2930
50 6111 Sayılı Af Kanunu Yürürlüğe Girdi Zuhal Yıldırım 3612
51 Beyannamelerin İnternet Ortamında Verilmesiyle İlgili 405 No.lu VUK Tebliği Zuhal Yıldırım 3251
52 Vergi ve Sigorta Prim Affı Yasalaştı Zuhal Yıldırım 2401
53 Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2115
54 Borçlar Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı Zuhal Yıldırım 2551
55 ÖTV Beyanname Ve Bildirimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 No.lu Genel Tebliği Zuhal Yıldırım 3063
56 Yılsonu değerlemelerinde Kullanılacak Döviz kurlarıyla İlgili VUK Tebliği Zuhal Yıldırım 3413
57 Artık Mizanlarda Maliyeye Verilecek! Zuhal Yıldırım 2350
58 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1’nci Taksidini Ödemeyi Unutmayınız!!! Zuhal Yıldırım 2087
59 Af Kanunu (Torba Kanun) Plan Ve Bütçe Komisyonundan Geçti Zuhal Yıldırım 2463
60 Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesi Zuhal Yıldırım 2415
61 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Zuhal Yıldırım 2513