Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 Kesin Mizan Bildirimini Unutmayınız !!! Salı, 24 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 1801
2 Kesin Mizan Bildirimini Unutmayınız !!! Salı, 24 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 1876
3 Yeni Asgari Ücret Belirlendi!! Pazartesi, 03 Ocak 2011 Zuhal Yıldırım 2308
4 2011 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu Pazartesi, 03 Ocak 2011 Zuhal Yıldırım 2366
5 2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Cuma, 31 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 3666
6 2011 Yılında Uygulanacak Bazı Oran ve Tutarlar Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2208
7 114 No.lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2347
8 Gelir Vergisi Uygulamasında 2011 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2132
9 2011 Yılında Uygulanacak Harçlar Belli Oldu Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2346
10 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2424
11 2011 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve istisna Tutarları Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2231
12 2011 Yılı Motorlu Taşıt Vergileri Belli Oldu Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2055
13 Merkez Bankasınca Reeskont ve Avans işlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2137
14 Teşvik Mevzuatında Değişiklik Perşembe, 30 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2165
15 GVK Geçici 67. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 277 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı Salı, 28 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 3283
16 2009 Yılı İndirimli Orana Tabi Teslimlere Ait İade Taleplerinizi 24 Aralık 2010 Tarihine Kadar Beyan Etmeyi Unutmayınız! Salı, 14 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 1917
17 2011 Yılı Defterlerinizin Tasdikini Unutmayınız !! Salı, 14 Aralık 2010 Zuhal Yıldırım 2074
18 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Salı, 23 Kasım 2010 Zuhal Yıldırım 2463
19 Alkollü Ürünlerde ÖTV Artısı Salı, 02 Kasım 2010 Zuhal Yıldırım 2343
20 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Salı, 12 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 1964
21 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı Pazartesi, 04 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 1949
22 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Pazartesi, 04 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 2144
23 Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Pazartesi, 04 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 1926
24 Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Yapılan Değişikliklerde Damga ve Harç İstisnası Cuma, 01 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 2412
25 Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 01 Ekim 2010 Zuhal Yıldırım 2422
26 Serbest Bölgelerdeki Personel Ücretlerinde İstisna Uygulamasıyla İlgili Sirküler Pazartesi, 20 Eylül 2010 Zuhal Yıldırım 1978
27 Aile Hekimlerinin Yanlarında Çalıştıracakları Hizmet Pazartesi, 20 Eylül 2010 Zuhal Yıldırım 2437
28 Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Pazartesi, 20 Eylül 2010 Zuhal Yıldırım 2195
29 Ücretlilere 6009 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Vergi İadesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı Çarşamba, 04 Ağustos 2010 Zuhal Yıldırım 2280
30 13 No.lu ÖTV Sirküleri Yayınlandı Salı, 03 Ağustos 2010 Zuhal Yıldırım 2922
31 Torba Kanun Yayınlandı! Pazartesi, 02 Ağustos 2010 Zuhal Yıldırım 2460
32 Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun İbrazı Hakkında Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ Yayınlandı Pazartesi, 02 Ağustos 2010 Zuhal Yıldırım 2102
33 ÖTV Oranlarında Değişiklik Çarşamba, 28 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2887
34 2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Çarşamba, 28 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2064
35 Amortisman Listelerinde Değişikliğe İlişkin V.U.K Genel Tebliği Çarşamba, 14 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2296
36 19 No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı Çarşamba, 14 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2627
37 Fazla Ödenen Pasaport Harçları İade Alınabilecek Salı, 06 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2442
38 Serbest Bölgelerdeki Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasıyla İlgili Sirküler Yayınlandı Salı, 06 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2346
39 Mali Tatil Başladı Pazartesi, 05 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2190
40 Vergi Borçlularının Açıklanmasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Tebliği Pazartesi, 05 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2110
41 SGK E-Borcu Yoktur Uygulamasına Yönelik Açıklamalar Cuma, 02 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2457
42 İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 02 Temmuz 2010 Zuhal Yıldırım 2379
43 Pasaport Harçları Düşürüldü! Pazartesi, 28 Haziran 2010 Zuhal Yıldırım 2166
44 İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifat Uygulaması Pazartesi, 28 Haziran 2010 Zuhal Yıldırım 2823
45 Taşınmaz Malların Satışında KDV Uygulamasına ilişkin Sirküler Yayınlandı Pazartesi, 28 Haziran 2010 Zuhal Yıldırım 2691
46 İndirilemeyecek KDV’ye İlişkin Açıklamalar Pazartesi, 28 Haziran 2010 Zuhal Yıldırım 2564
47 İstirahatlı İşçilerin İstirahat Sürelerinin İşverenler Tarafından Elektronik Ortamda Bildirimleri zorunlu Hale Geldi Pazartesi, 28 Haziran 2010 Zuhal Yıldırım 2200
48 Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 2065
49 Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar İle Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri Hakkında Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 2020
50 Vergi Levhalarınızın Tasdikini Unutmayın! Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 2060
51 Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak KDV Oranı Hakkında Sirküler Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 3342
52 Sigorta Primlerine İlişkin İlk Üç Ayda Uygulanan gecikme Zammı Oranı % 2’ye İndi! Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 2067
53 Ticaret Sicil İşlemleri Online Oluyor! Pazartesi, 03 Mayıs 2010 Zuhal Yıldırım 2432
54 2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Cuma, 16 Nisan 2010 Zuhal Yıldırım 2085
55 Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 16 Nisan 2010 Zuhal Yıldırım 2203
56 Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararı Cuma, 16 Nisan 2010 Zuhal Yıldırım 2150
57 Bankalar Kredi Kartlarından En Fazla Aylık Yüzde 2,80 Faiz Alabilecek Çarşamba, 10 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 1981
58 Aerosol Üretimi İçin Kullanılacak LPG’ lerde ÖTV Oranı Sıfır Oldu! Pazartesi, 08 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 3862
59 Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.'yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuarlara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı Çarşamba, 10 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 1953
60 KKTC Gündelikleri Belirlendi Pazartesi, 08 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 2246
61 Yatırım ve İstihdama Yönelik Teşvik Sirküleri Yayınlandı Pazartesi, 08 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 2072
62 E-Fatura Uygulamasıyla İlgili 397 No.lu V.U.K. Genel Tebliği Pazartesi, 08 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 3225
63 Combo Araçların Bir Kısmı Binek Oto Tanımına Alındı! Pazartesi, 08 Mart 2010 Zuhal Yıldırım 2468
64 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Pazartesi, 08 Şubat 2010 Zuhal Yıldırım 2211
65 B Formlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı Perşembe, 04 Şubat 2010 Zuhal Yıldırım 2554
66 KDV İade Talebi Listelerinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Açıklamalar Perşembe, 04 Şubat 2010 Zuhal Yıldırım 2374
67 KDV İadelerinde Yeni Dönem Başlıyor Cuma, 29 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2253
68 Serbest Bölgelere Getirilen Mallardan Alınan Ücretlerde Değişiklik Çarşamba, 27 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2014
69 Yeni Özelge Sistemi Hakkında VUK Tebliği Salı, 19 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2757
70 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Çarşamba, 06 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2025
71 2010 Yılında Uygulanacak Harçlar Belli Oldu Pazartesi, 04 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2066
72 Araç Satış ve Devirleri Mayıs 2010 Dönemine Kadar Noterlerden Yapılmaya Devam Edilecek Pazartesi, 04 Ocak 2010 Zuhal Yıldırım 2005