Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 E-BİLDİRGEDE MESLEK KODUNUN GİRİLMEMİŞ OLMASI İDARİ PARA CEZASINA NEDEN OLUR MU? Perşembe, 20 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 2222
2 TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ YAYINLANMASI BEKLENEN TEBLİĞ YAYINLANDI! Perşembe, 20 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 2313
3 Enerji Piyasasında Kayıt Dışılıkla Mücadelede Çözüm! Cuma, 14 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 1951
4 İNDİRİMLİ ORANA TABİ KDV İADELERİNİN TALEP EDİLMESİ İÇİN KASIM AYI KDV BEYANNAMESİ, SON DÖNEMDİR... Salı, 11 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 2163
5 ANONİM ŞİRKETLERDE YENİ GENEL KURUL ESASLARI Pazartesi, 03 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 1671
6 ŞİRKET GENEL KURULLARI VE BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Pazartesi, 03 Aralık 2012 Zuhal Yıldırım 1822
7 YENİ TTK'DA REKABET YASAĞI Cuma, 30 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 5158
8 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMASI BELKİ BİR BAŞKA BAHARA Pazartesi, 19 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 1953
9 ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ TTK’DAKİ SINIRA GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR Pazartesi, 19 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 2139
10 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi Salı, 13 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 2009
11 01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN FİNANSMAN GİDERLERİNİN TAMAMINI GİDER YAZAMAYACAĞIZ Cuma, 09 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 3398
12 Bazı ÖTV Oranları İle Tapu Harcında Değişiklik Cuma, 09 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 2132
13 Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 09 Kasım 2012 Zuhal Yıldırım 1935
14 Yeni Ttk’ya Göre Anonim Ve Limited Şirketlerin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler Cuma, 28 Eylül 2012 Zuhal Yıldırım 4136
15 120 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler Cuma, 31 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2475
16 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’De Değiş Yayınlandı. Cuma, 31 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2254
17 Otel, Motel, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde ATİK KDV İadesine Yönelik Sirküler Yayınlandı Cuma, 31 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2343
18 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi. Cuma, 31 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2095
19 Avans Kar Payı Dağıtımı Hakkında Tebliği Yayınlandı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2386
20 283 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2573
21 2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2223
22 Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2039
23 2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2041
24 ikinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2348
25 Bazı Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2121
26 Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Kullanımı İle İlgili Tebliği Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2240
27 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 1987
28 İndirimli Orana Tabi KDV İadesi İle İlgili Tebliğ Yayınlandı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 2170
29 KDV Tevkifatına Yönelik Açıklamaların Yer aldığı Sirküler Yayınlandı Cuma, 10 Ağustos 2012 Zuhal Yıldırım 1605
30 Teşvik Uygulama Tebliği Yayınlandı Cuma, 29 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2765
31 Yeni Teşvik Kararnamesi Yayınlandı Cuma, 29 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2880
32 Müşavirlik Harçları, Yetkilendirme Belgeleri ve Yolcu Beraberinde Getirilen Telefonlarla İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayınlandı! Cuma, 29 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 1889
33 Vergi Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı Cuma, 29 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2526
34 Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Tebliğ Yayınlandı Cuma, 08 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2198
35 Mükellef Bilgileri Bildirim Formu Verilme Süresi Uzatıldı! Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2799
36 Bazı Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2635
37 ÖTV Maktu Vergi Tutarlarında İndirim Yapıldı Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2175
38 Konu: Mükellef Bildirimlerini Unutmayınız!!! Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2507
39 118 No.lu KDV Genel Tebliği Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2752
40 Kurumlar Vergisi Tebliği Yayınlandı Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2612
41 Rakıya ÖTV Zammı! Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2215
42 Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2092
43 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDAN GERİ ADIM YOK GİBİ GÖZÜKÜYOR Salı, 05 Haziran 2012 Zuhal Yıldırım 2095
44 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Perşembe, 26 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 2087
45 TÜBİTAK Yeni Bir Destek Programı Başlattı Perşembe, 26 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 2259
46 30 ve Daha Fazla Sigortalı Çalışan Yerlerde Eksik Gün Bildirim Formunun Verilme Zorunluluğu Kaldırıldı! Salı, 24 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 1674
47 KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı!! Salı, 24 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 2085
48 Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yeni Cezalar Salı, 24 Nisan 2012 Zuhal Yıldırım 2314
49 2011 Dönemine Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin 29 Mart 2012 Perşembe Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Cuma, 23 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 1885
50 Turizm İşletmelerinin KDV İade Hesaplarına Atik KDV’lerini Dahil Edebilmeleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. Salı, 13 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 2934
51 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi! Salı, 13 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 2624
52 5941 Sayılı Çek Kanunun da Değişiklik Yapılmasına Dair 6273 Sayılı Kanun Salı, 13 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 2408
53 Ciro Primleri Konusundaki İdari Görüş Değişikliği Ve Etkileri Salı, 13 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 2265
54 6111 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6274 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. Salı, 13 Mart 2012 Zuhal Yıldırım 2213
55 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgeler Hakkında Sirküler Yayınlandı Cuma, 06 Ocak 2012 Zuhal Yıldırım 1991
56 Bankalara Yönelik Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı Cuma, 06 Ocak 2012 Zuhal Yıldırım 1972
57 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 06 Ocak 2012 Zuhal Yıldırım 2572