Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 E-Fatura Ve E-Arşiv Uygulamalarında Değişiklikler Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1632
2 Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2015 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2013
3 Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1580
4 Emlak Vergisi 2015 Yılında % 5,055 Zamlı Olacak Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1682
5 Veraset Ve İntikal Vergisinde 2015 Yılında Uygulanacak Tarife Ve İstisnalar Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2287
6 2015 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergi Tutarları Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1625
7 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1610
8 İndirimli Orana Tabi İşlemler İade Alt Sınırı 19.500 TL Oldu Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2588
9 2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Çarşamba, 31 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1634
10 Tasdiki Gereken Defterlerle İlgili Hatırlatma! Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1877
11 Merkez Bankasınca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi. Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2199
12 İndirimli Orana Tabi İşlemler İlgili Nakit İade Talebi İçin Son Tarih 24 Aralık ! Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2021
13 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1765
14 Şüpheli Alacaklarla İlgili Hatırlatma Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2198
15 Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin 67 No.lu Sirküler Yayınlandı. Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 1936
16 Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyesi Ortakların SGK Bildirim Yükümlülüğü Çarşamba, 17 Aralık 2014 Zuhal Yıldırım 2483
17 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE E-DEFTER KULLANMA SÜRECİ BAŞLIYOR Perşembe, 06 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 2863
18 Aerosol Üreticileri İçin ÖTV İadesi Uygulamasını Düzenleyen 36 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı. Salı, 04 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 2409
19 Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Salı, 04 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 1957
20 Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Salı, 04 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 2784
21 ÜRETİM YAPAN FİRMALARDA SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINMASI Salı, 04 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 2732
22 6552 Sayılı Yeni Torba Kanun İle Sermayelerini Asgari Tutarlara Yükseltmeyen Anonim Ve Limited Şirketlere Ek Süre Tanınmıştır Salı, 04 Kasım 2014 Zuhal Yıldırım 2039
23 TORBA YASA İLE ALT YÜKLENİCİ İLE ÇALIŞAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI GENİŞLETİLDİ Perşembe, 18 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2606
24 TORBA KANUNDA KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Salı, 16 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 1890
25 TORBA YASA NELER GETİRDİ ? Salı, 16 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2451
26 Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Şirketlere TORBA Yasa ile Yeni Düzenleme:Ar-Ge Personeli İçin SGK Prim Desteği Yenilendi. Cuma, 12 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2043
27 YENİ TORBA YASA İLE ŞIRKET YÖNETİM KURULLARININ TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Cuma, 12 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2078
28 TORBA YASA NELER GETİRDİ ? Çarşamba, 10 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2254
29 Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler İçin E-Defter Dönemi Yaklaşıyor. Çarşamba, 10 Eylül 2014 Zuhal Yıldırım 2016
30 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Listesinde Düzenlemeler Yapıldı. Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2003
31 Matbaa İşletmelerinin Elektronik Ortamda Bildirim Süreleri İle İlgili Değişiklik Yapıldı. Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2303
32 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Sürelerinde Değişiklik Yapıldı. Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 1947
33 Yatırım Teşvik Mevzuatında Büyük Ölçekli Yatırımlar Ve Kamu Yatırımları İle İlgili Bazı Yeni Düzenlemeler Yapıldı Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 1864
34 Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı. Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2146
35 Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler Hakkında SGK Duyurusu Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2453
36 ÖTV’de Erken Teminat Çözümü Uygulaması Başladı. Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2769
37 Vergi Yargısı 3 Aşamalı Hale Geldi Salı, 19 Ağustos 2014 Zuhal Yıldırım 2042
38 YENI AF KANUNUNDA NELER VAR? Perşembe, 05 Haziran 2014 Zuhal Yıldırım 2801
39 Yatırım Teşviklerinde Beklenen Uzatma Geldi Salı, 13 Mayıs 2014 Zuhal Yıldırım 2073
40 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı Salı, 13 Mayıs 2014 Zuhal Yıldırım 2091
41 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Salı, 13 Mayıs 2014 Zuhal Yıldırım 2085
42 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete' de yayımlandı Çarşamba, 30 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 3074
43 Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2744
44 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2358
45 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya Dair Sirküler Yayınlandı Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2285
46 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2009
47 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2130
48 Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinden Alınan Değerli Kâğıt Bedelinde Değişiklik Yapıldı. Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2045
49 Hurdaya Çıkarılacak Araçlara İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. Perşembe, 17 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2528
50 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgelerle İlgili Tebliğ Yayınlandı. Pazartesi, 07 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 2225
51 ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI Çarşamba, 02 Nisan 2014 Zuhal Yıldırım 3268
52 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No 25'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı. Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2115
53 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No 18'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 1952
54 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No 6'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı. Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2063
55 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı. Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2061
56 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamını Genişleten Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı! Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2453
57 6527 Sayılı Kanunla Çeşitli Vergi kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2288
58 6525 Sayılı Kanunla Çeşitli Vergi kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2654
59 6518 Sayılı Kanunla Çeşitli Vergi kanunlarında Yapılan Düzenlemeler Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2340
60 Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Yeniden Düzenlendi. Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2130
61 Mesken Kira Gelirlerine İstisna Uygulamasına İlişkin 286 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 1608
62 Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ Yayınlandı! Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2239
63 Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Yayınlandı! Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2107
64 Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Şubat Akşamına Uzadı! Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2328
65 434 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 1710
66 Ocak Tarihine Kadar Yapılması Gereken Vergisel Yükümlülükler Perşembe, 20 Mart 2014 Zuhal Yıldırım 2346
67 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE FİRMALARIN TİCARET ÜNVANLARI, ADRESLERİ, TİCARET SİCİL NUMARALARI VE BUNLARIN KAYIT VE BELGELERİNDE MERSİS NUMARASI KULLANMALARI Salı, 14 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 1682
68 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ 2014 YILINA İLİŞKİN BAZI VERGİ VE SİGORTA BİLGİLERİ: Salı, 14 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 2567
69 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı Pazartesi, 13 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 1603
70 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Pazartesi, 13 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 2749
71 01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir; Pazartesi, 13 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 2225
72 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Pazartesi, 13 Ocak 2014 Zuhal Yıldırım 2196