Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 *Mobilyada KDV Oranını Düşüren, Beyaz Eşyada ÖTV Oranını sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararının Süresi 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2139
2 Varlık Barışının Süresi Uzatıldı. Cuma, 30 Aralık 2016 Administrator 2304
3 Özel İletişim Vergisi, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirlerinde 2017 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. Cuma, 30 Aralık 2016 Administrator 2305
4 Gelir Vergisi ile ilgili 2017 yılında uygulanacak bazı hadler ve tutarlar belirlendi. Cuma, 30 Aralık 2016 Administrator 3057
5 Veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 2205
6 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 2187
7 2017 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 3578
8 2017 yılı için indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı belirlendi. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 2473
9 Yeni damga vergisi tutarları belirlendi. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 2327
10 Yeni harç tutarları belirlendi. Perşembe, 29 Aralık 2016 Administrator 2256
11 Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayınlandı. Salı, 27 Aralık 2016 Administrator 2222
12 1.1.2017’den itibaren uygulanacak Değerli Kağıtlar bedelleri belirlendi Cuma, 23 Aralık 2016 Administrator 2199
13 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler İle İlgili Çarşamba, 21 Aralık 2016 Administrator 2210
14 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 1.7.2017 tarihine ertelendi. Cuma, 16 Aralık 2016 Administrator 2278
15 E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GİB DUYURULARI Çarşamba, 14 Aralık 2016 Administrator 2353
16 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Yapılan ihracat ve İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki KDV iade kısıtlaması kaldırıldı. Çarşamba, 14 Aralık 2016 Administrator 2245
17 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI Cuma, 09 Aralık 2016 Administrator 2190
18 6736 sayılı Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi Cuma, 02 Aralık 2016 Administrator 3040
19 Proje Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı Salı, 29 Kasım 2016 Administrator 2467
20 6761 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı Salı, 29 Kasım 2016 Administrator 2386
21 Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları Salı, 29 Kasım 2016 Administrator 2177
22 Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin Yayınlanmıştır. Salı, 15 Kasım 2016 Administrator 2191
23 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı. Pazartesi, 14 Kasım 2016 Administrator 2378
24 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Perşembe, 03 Kasım 2016 Administrator 2217
25 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 13/10/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Perşembe, 03 Kasım 2016 Administrator 2138
26 2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI Perşembe, 03 Kasım 2016 Administrator 2710
27 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme. Salı, 01 Kasım 2016 Administrator 1987
28 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı. Perşembe, 13 Ekim 2016 Administrator 2187
29 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI: Çarşamba, 12 Ekim 2016 Administrator 2344
30 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: Çarşamba, 12 Ekim 2016 Administrator 2604
31 Harçlar Kanunundaki değişikliklere ilişkin 77 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı. Çarşamba, 12 Ekim 2016 Administrator 2248
32 29 Eylül 2016 tarihinde Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Cuma, 30 Eylül 2016 Administrator 2763
33 20.06.2016-TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI (SİDEP) GENELGESİ YAYIMLANDI: Pazartesi, 20 Haziran 2016 Administrator 2679
34 20.06.2016-MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR. Pazartesi, 20 Haziran 2016 Administrator 2355
35 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 2015 YILI DEFTER KAPANIŞ TASDİK TARİHİNDE SON AY HAZİRAN 2016 Pazartesi, 06 Haziran 2016 Administrator 2106
36 TEVKİFAT YADA GEÇİCİ VERGİDEN KAYNAKLANAN NAKDEN YADA MAHSUBEN İADE TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Pazartesi, 06 Haziran 2016 Administrator 3348
37 21.05.2016-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. Cuma, 27 Mayıs 2016 Administrator 2887
38 Bankadan Yapılacak Ödemelere Bir Yenisi Daha Eklendi Cuma, 27 Mayıs 2016 Administrator 2069
39 E-Tebligat Pazartesi, 11 Nisan 2016 Administrator 2522
40 BEYANNAME DÜZENLEME ESASLARI DEĞİŞTİ..! Salı, 05 Nisan 2016 Administrator 3699
41 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması Perşembe, 17 Mart 2016 Administrator 3137
42 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı. Pazartesi, 22 Şubat 2016 Administrator 2485
43 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır. Pazartesi, 22 Şubat 2016 Administrator 2488
44 A.Ş. HİSSELERİNİN YADA LİMİTED ŞİRKET ORTAKIK PAYLARININ SATIŞI HALİNDE KDV-GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI NASILDIR? Salı, 09 Şubat 2016 Administrator 3590
45 PRİME ESAS KAZANÇLAR VE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI: Salı, 09 Şubat 2016 Administrator 2161
46 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER Perşembe, 04 Şubat 2016 Zuhal Yıldırım 2448
47 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesine Dair Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Cuma, 29 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 2372
48 Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. Cuma, 29 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 1813
49 Asgari Ücretteki Artışta İşverene Devlet Katkısı Yasalaştı Cuma, 29 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 1962
50 Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 1 Şubat 2016 Cuma, 29 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 2030
51 Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Cuma, 29 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 2216
52 Menkul Sermaye İratlarında Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Uygulamasının Süresi Uzatıldı. Çarşamba, 06 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 2141
53 Bazı Ürünlerin KDV ve ÖTV Oranları Değiştirildi. Çarşamba, 06 Ocak 2016 Zuhal Yıldırım 2324