Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 *2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1970
2 *Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1740
3 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1887
4 *Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2030
5 * SGK Prim Ödemeleri Uzatıldı Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1890
6 * Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1666
7 * Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1866
8 *Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1645
9 *Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1670
10 * Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1889
11 * Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönder Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1738
12 * Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra: 3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1556
13 * 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1754
14 * 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1753
15 * 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1745
16 * 7061 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1848
17 * TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN 7061 SAYILI KANUN’UN VERGİ MEVZUATINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1557
18 * İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1727
19 * İŞE İADE DAVALARINDA YENİ DÖNEM Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1937
20 * Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1667
21 * Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1782
22 *Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1614
23 *Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1417
24 * Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1862
25 *Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1749
26 * e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1702
27 * 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1914
28 *KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1906
29 * Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1799
30 *Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1946
31 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1724
32 TBMM Görüşülmekte olan Torba Yasa; Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 1859
33 *E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2170
34 *SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 1936
35 * Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 3013
36 * KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2236
37 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 1805
38 *e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 1864
39 *İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1746
40 * Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1956
41 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1741
42 * Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1853
43 *Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (28.07.2017) Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1696
44 * Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2038
45 *e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1786
46 * İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 1839
47 *Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2008
48 * 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 4623
49 *4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1841
50 *KONUTLARDA ORTAK ALANLARDAN KAYNAKLANAN “KDV İADE SORUNU” ÇÖZÜLDÜ Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 6999
51 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN, KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ FİRMALARLA İŞBİRLİKLERİNE, DEVLETTEN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1806
52 * 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1803
53 * Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1975
54 *İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2066
55 *İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğuna İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1996
56 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 1719
57 * Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2058
58 *Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1922
59 * İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 3055
60 *Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1885
61 *Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1964
62 * İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1930
63 *Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1946
64 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1945
65 *2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1967
66 Yatırım indirimi endeksleme oranı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2486
67 479 Sıra No’lu VUK Tebliği yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2620
68 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2019
69 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1984
70 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1821
71 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 1921
72 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2071
73 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2053
74 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2619
75 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2158
76 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2455
77 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2356
78 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2133
79 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 1925
80 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2051
81 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2323
82 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 1915
83 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2403
84 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2079
85 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2058
86 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2027
87 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 1997
88 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2339
89 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2019
90 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 3187
91 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2017
92 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2499
93 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2059
94 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2546
95 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2113
96 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2085
97 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 1980
98 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2309
99 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2313
100 6736 Sayılı Af Kanunundan Yararlanıp Borcunu Ödeyemeyenlere Yeni İmkân Getirildi Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2495
101 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları. Cuma, 13 Ocak 2017 Administrator 6414
102 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları Cuma, 06 Ocak 2017 Administrator 8102
103 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi. Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 2948
104 KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 2072
105 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı. Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 2198
106 Asgari Geçim İndirimi tutarları Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2354
107 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2149
108 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2093
109 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2539
110 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2037
111 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti Pazartesi, 02 Ocak 2017 Administrator 5700