Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Tarih Yazar Gösterim
1 *2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2422
2 *Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2176
3 * Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2343
4 *Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi Uzatıldı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2480
5 * SGK Prim Ödemeleri Uzatıldı Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2341
6 * Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2142
7 * Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2311
8 *Vergi İdaresi Tarafından Mükelleflere Yapılacak Tebliğlerin Usul ve Esaslarına İlişkin 485 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2094
9 *Çalışan Sayısı 50 İle 99 Arasında Olan İşyerleri Çalışanlarını 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2067
10 * Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2378
11 * Serbest Meslek Erbabı, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönder Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2166
12 * Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra: 3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1994
13 * 2017 Yılı Eylül, Ekim Kasım ve Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere Uygulanacak İlave Asgari Geçim İndirimine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2185
14 * 7061 Sayılı Kanun İle Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2166
15 * 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2195
16 * 7061 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2307
17 * TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN 7061 SAYILI KANUN’UN VERGİ MEVZUATINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2003
18 * İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2173
19 * İŞE İADE DAVALARINDA YENİ DÖNEM Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2367
20 * Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2073
21 * Geçici İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2257
22 *Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2080
23 *Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği İle Form Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 1879
24 * Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Güncellenmiştir. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2361
25 *Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2187
26 * e-Beyanname Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Çarşamba, 03 Ocak 2018 Administrator 2143
27 * 2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2300
28 *KDV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2337
29 * Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Açıklama Yapılmıştır. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2228
30 *Ertelenen Sigorta Primleri KDV Mahsubuyla Ödenebilecektir. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2351
31 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2154
32 TBMM Görüşülmekte olan Torba Yasa; Pazartesi, 06 Kasım 2017 Administrator 2315
33 *E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2666
34 *SGK Tarafından Ödeme Vadesi Ertelenen Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2378
35 * Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 3454
36 * KDV 1 Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2668
37 2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2235
38 *e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır. Salı, 10 Ekim 2017 Administrator 2322
39 *İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlaveler Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2170
40 * Kıymetli Taşların İthalinde KKDF Oranı Düşürüldü. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2388
41 * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2201
42 * Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2375
43 *Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. (28.07.2017) Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2118
44 * Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-fatura ve e-bilet Uygulamalarına İlişkin Duyurular Yayımlanmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2571
45 *e-Defter Paketinde Güncelleme Yapılmıştır. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2205
46 * İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2252
47 *Türkiye-Man Adası “Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın Onaylanması Kararlaştırıldı. Pazartesi, 09 Ekim 2017 Administrator 2443
48 * 2018 yılı Emlak Vergi değerinin tespitine ilişkin arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri mükelleflerce dava konusu edilebilir. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 5054
49 *4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada 1 Haziran 2017’den Sonra İşe Alınanlarda Yeni uygulama. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2290
50 *KONUTLARDA ORTAK ALANLARDAN KAYNAKLANAN “KDV İADE SORUNU” ÇÖZÜLDÜ Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 7749
51 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN, KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ FİRMALARLA İŞBİRLİKLERİNE, DEVLETTEN GERİ ÖDEMESİZ DESTEK Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2245
52 * 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2182
53 * Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerleri İçin Asgari Ücret Desteğine Esas Günlük Kazanç Tutarı Ayrıca Belirlendi Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2381
54 *İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2494
55 *İhracat İşlemlerinde e-Fatura Zorunluluğuna İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2503
56 Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemeler Hakkında Karar Yayınlanmıştır. Çarşamba, 19 Temmuz 2017 Administrator 2101
57 * Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2442
58 *Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2284
59 * İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 3440
60 *Ödeme Vadesi Ertelenen Aralık 2016 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Hangi Dönemde Gider Yazılacağına İlişkin Gelir İdaresi Görüşünü Açıkladı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2291
61 *Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulması ile ilgili hatırlatma. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2349
62 * İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2312
63 *Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2335
64 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2298
65 *2010 yılı OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Vergi Denetim Kurulu Sitesinde yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2337
66 Yatırım indirimi endeksleme oranı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2889
67 479 Sıra No’lu VUK Tebliği yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 3009
68 Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2398
69 Alt İşverenlerce Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili Ek-8 Bildiriminin verilmesine ilişkin SGK duyurusu yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2398
70 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2162
71 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2283
72 6824 Sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2454
73 İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı. Cuma, 26 Mayıs 2017 Administrator 2470
74 Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 3062
75 Elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bunların şube ve temsilcilerinin vergilendirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2544
76 GEKSİS Kılavuzu güncellenmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2897
77 6824 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2729
78 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2490
79 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri’nde (Seri No:4 ve Seri No:6) değişiklik yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2289
80 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi başladı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2422
81 Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2726
82 2017 Yılında uygulanacak asgari ücret prim devlet desteği hakkında karar yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2266
83 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2834
84 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2446
85 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2446
86 6736 Sayılı Kanunun SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre uzatımı hakkında SGK duyurusu yayımlandı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2402
87 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2384
88 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2725
89 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2412
90 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 3640
91 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2396
92 Damga vergisi, Bazı KDV oranları ile bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Perşembe, 16 Mart 2017 Administrator 2928
93 6736 Sayıl Kanun Genel Tebliği yayımlandı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2397
94 6770 sayılı kanun ile vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2934
95 6770 Sayılı Kanun ile SGK prim ödemelerinin bir kısmı ertelendi. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2499
96 6736 sayılı kanun kapsamında borç yapılandırması bozulanlara yeniden yararlanma imkanı getirildi, taksit ödeme süreleri uzatıldı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2431
97 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2318
98 Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2681
99 Nakit Sermaye artırımında 2016 yılında indirim olarak dikkate alınacak tutarın hesaplanmasında esas alınacak faiz oranı. Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2684
100 6736 Sayılı Af Kanunundan Yararlanıp Borcunu Ödeyemeyenlere Yeni İmkân Getirildi Salı, 31 Ocak 2017 Administrator 2823
101 Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta istisnası tutarları. Cuma, 13 Ocak 2017 Administrator 6789
102 2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları Cuma, 06 Ocak 2017 Administrator 8512
103 Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi. Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 3369
104 KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 2435
105 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı. Perşembe, 05 Ocak 2017 Administrator 2554
106 Asgari Geçim İndirimi tutarları Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2724
107 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2554
108 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borç ödemelerinin süresi uzatıldı. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2415
109 Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2901
110 e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru. Çarşamba, 04 Ocak 2017 Administrator 2420
111 Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını ilan etti Pazartesi, 02 Ocak 2017 Administrator 6100